Autentificare utilizatori

Monitorul Oficial Local

COMUNA BALOTEȘTI

-- TOATE SECȚIUNILE --

Exemplu: 20/01/2021
Exemplu: 20/01/2021
Număr Dată Document Conținut Fișier Operații
1034 19/01/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea documentatiei de licitatie publica, a studiului de oportunitate si demararea procedurii de inchiriere de catre primaria comunei Balotesti a unui imobil teren+cladire de minim 5000mp teren si 200mp birouri
afişează
1033 19/01/2021 Proiect de Hotarare privind darea in administrare(delegarea) prin gestiune directa a Serviciului de iluminat public al comunei Balotesti, judetul Ilfov
afişează
1032 19/01/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare a licitatiilor publice pentru inchiriere imobilelor(terenuri/cladiri) aflate in proprietatea public si privata a comunei Balotesti si scoaterea la licitatie in vederea inchirierii a unui spatiu in suprafata de 11mp aflat in cladirea din Str. I.C.Bratianu nr.12, comuna Balotesti
afişează
731 14/01/2021 Proiect de Hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021 conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
afişează
1 08/01/2021 Hotarare privind aprobarea acoperirii integrale a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 660.967,93 lei si a sectiunii de functionare in suma de 73.999,38 lei aferente anului 2020 din excedentul anilor precedenti
afişează
13 06/01/2021 Declaratie de casatorie Declaratia de casatorie a domnului Eftimie George in varsta de 33 ani si a d-nei/d-rei Popa Anca Petronela in varsta de 31 ani
afişează
2 28/12/2020 Lista investitii Lista investitii 2020 afişează
1 28/12/2020 Buget Venituri si Cheltuieli Buget cumulat Venituri si Cheltuieli - toate sectiunile - toate proiectele
afişează
1 28/12/2020 Anexa Hotarare 84 cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile pentru anul 2021 afişează
86 28/12/2020 Hotarare privind aprobarea documentatiei PUZ pentru obiectivul "DEZMEMBRARE TEREN" beneficiar SAVULESCU SERGIU CONSTANTIN, obiectiv amplasat in comuna Balotesti, sat Dumbraveni, strada Lahovari T43 P127/6,7,8
afişează
85 28/12/2020 Hotarare privind aprobarea celei de-a doua rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2020
afişează
84 28/12/2020 Hotarare privind impozetele si taxele locale ce se vor percepe in anul fiscal 2021
afişează
332 23/12/2020 Declaratie de casatorie Declaratia de casatorie a domnului Gheorghe Marius Gabriel in varsta de 31 ani si a d-nei/d-rei Spinu Elisabeta Iuliana in varsta de 30 ani
afişează
212 21/12/2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Balotesti in sedinta extraordinara afişează
2064 18/12/2020 Proiect de Hotarare privind aprobarea celei de a doua rectificari a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Comunei Balotesti pentru anul 2020 afişează
20631 18/12/2020 Proiect de Hotarare privind impozitele si taxele locale ce se vor percepe in anul fiscal 2021 afişează
83 10/12/2020 Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Balotesti pe perioada mandatului 2020-2024
afişează
82 10/12/2020 Hotarare privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Balotesti
afişează
81 10/12/2020 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funqionare a Consiliului Local Balotesti
afişează
80 10/12/2020 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
afişează
1 10/12/2020 Proces verbal Proces verbal - Ordinea de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Balotesti, convocate pentru data de 10.12.2020, ora 15:00
afişează
198 03/12/2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local Balotesti in sedinta ordinara din data de 10 decembrie 2020 afişează
311 02/12/2020 Publicatie declaratie casatorie Declaratia de casatorie a domnului Deringhin Vlad Ionut in varsta de 33 ani si a d-nei/d-rei Babuta Andrea in varsta de 32 ani
afişează
302 25/11/2020 Publicatie declaratie casatorie Declaratia de casatorie a domnului Panait Cosmin Constantin in varsta de 35 ani si a d-nei/d-rei Stan Florina Catalina in varsta de 31 ani
afişează
293 12/11/2020 Publicatie declaratie casatorie Declaratia de casatorie a domnului Tayero Gideon in varsta de 32 ani si a d-nei/d-rei Ionescu Gina Ionela in varsta de 37 ani
afişează
292 11/11/2020 Publicatie declaratie casatorie Declaratia de casatorie a domnului Suharu Iusif in varsta de 23 ani si a d-nei/d-rei Cercel Iuliana Tobita in varsta de 18 ani
afişează
276 10/11/2020 Dispozitie privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral
afişează
18203 09/11/2020 Dispozitie Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului
afişează
288 07/11/2020 Publicatie declaratie casatorie Declaratia de casatorie a domnului Chirila Gabriel in varsta de 43 ani si a d-nei/d-rei Coman Elena Alexandra in varsta de 29 ani
afişează
172 06/11/2020 Dispozitie privind infiintarea unei sectii de votare, aflate in limita administrativ-teritoriala a comunei Balotesti
afişează

Pagini